Rước Kiệu Ngày Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III

Rước Kiệu Ngày Khai Mạc ĐHTM La Vang Kỳ III

Rước Kiệu Ngày Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III PDF Print E-mail
Written by Chau Hoang   
Friday, 23 January 2015 18:40

 

Last Updated on Tuesday, 27 January 2015 13:13